Regulamin obozu biegowego JJRUNCAMP Portugal 2022

Oferta obozu biegowego „JJRUNCAMP Portugal 2022”, organizowanego przez Joannę Jóźwik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JJ RUN Joanna Jóźwik, ul. Kopernika 8/8, 06-400 Ciechanów, NIP: 865 252 18 64, skierowana jest do pełnoletnich osób – Uczestnik musi mieć skończone 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.

Termin obozu: 23 – 29.01.2022 r. (6 dni).

  1. Warunkiem wzięcia udziału w obozie biegowym jest: 
  • Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz lub e-mail na adres: camp@joannajozwik.co, celem ustalenia, czy dostępne są jeszcze miejsca;
  • Wpłacenie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 zł do dnia wyznaczonego w wiadomości zwrotnej;
  • Osoby, które zdecydują się na udział w obozie po dniu 01.01.2022 zobowiązane są wpłacić pełną kwotę w dniu wyznaczonym w wiadomości zwrotnej od Organizatora.
  • Oferta, skierowana jest do wszystkich pełnoletnich osób. Koszt pobytu na obozie wynosi 4390 zł za pobyt w pokoju dwuosobowym, przy rezerwacji przed 30.11.2021 koszt obozu wynosi 3990 zł. Koszt pobytu osoby towarzyszącej, niebiorącej udziału w zajęciach sportowych wynosi 2500 zł. Numer konta, na który należy dokonywać wpłat: 36 1140 2004 0000 3002 7686 5069. 

2. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia opłaty rezerwacyjnej/pełnej kwoty w wyznaczonym terminie. 

3. Przy rezygnacji z udziału w obozie po 06.01.22 zwrot kosztów wynosi 50%, po 16.01.2022 oferta jest bezzwrotna. Istnieje możliwość zwrotu całej kwoty po zapewnieniu i opłaceniu przez inną osobę pełnych kosztów. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu w momencie nie zebrania wymaganej liczny uczestników. W danym wypadku zwrot kosztów wynosi 100%. 

4. Dojazd na obóz we własnym zakresie. Organizator zapewnia transfer na odcinku Faro – Monte Gordo – Faro, za inne odcinki nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Uczestnik obozu biegowego jest zobowiązany do: 

  • przestrzegania przepisów i poleceń wydanych przez odpowiednie organy i urzędy;
  • wypełniania poleceń opiekunów;
  • przestrzegania zasad określonych w hotelu i obiektach sportowych.

6. Podczas obozu obowiązuje posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju sportowego, dostosowanego do rodzaju zajęć, pogody, warunków terenowych.

7. Uczestników obozu obowiązuje zachowanie wszelkich przepisów obowiązujących na szlakach turystycznych, w miejscach zajęć, na ulicach, w miejscach zakwaterowania, itp.

8. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik, który zostanie obciążony rachunkami za szkody.

9. Uczestnik udziela nieodpłatnej, nieograniczonej i nieodwołalnej zgody na wykorzystanie jej wizerunku na fotografiach, wykonanych przez Organizatora Obozu lub na jego Zlecenie, w szczególności w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych, między innymi poprzez publikację tych fotografii w portalach społecznościowych Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych.

10. Uczestnik oświadcza, iż w sposób jasny i zrozumiały został poinformowany o przysługujących mu prawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności o prawie żądania od Organizatora jako od administratora jego danych osobowych dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie.

11. Każdy uczestnik obozu ma prawo do szacunku, tolerancji i życzliwości.

12. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłaszać trenerowi lub kierownikowi obozu. 

Dokonanie opłaty rezerwacyjnej/pełnej kwoty wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

%d bloggers like this: